1
 
   

V oblasti čištění odpadních vod se jedná o :

 • komlexní službu v péči o odpadní vody, dodržování emisních limitů stanovených kanalizačním řádem (mikrobiologické odbourávání organických nečistot z odpadních vod - tuky, škroby, cukry)
 • údržba odpadního potrubí - zajištění trvalé průchodnosti
 • údržba tukových lapačů - nízká hladina tuků
 • zajištění odběrů vzorků odpadních vod a rozborů v akreditované laboratoři
 • součástí služby je bezplatný pronájem a servis dávkovacích zařízení pro mikrobiologické kultury (BILIKUK „S“).
 • služba rovněž vychází z povinností producentů odpadů (odpadních vod) vyplývající ze zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a zákona č.274/2001 Sbo vodovodech a kanalizacích.)

Vzhledem k rozsahu služeb, jejich návaznosti na legislavivu
(povinnosti producentů..) a možnosti využívání jednotlivých částí samostatně či jako komplexní servis, doporučujeme osobní konzultaci k vysvětlení a návrhu nejvhodnějšího řešení a cenových podmínek.

 
Ilustrační fotografie
klikněte pro zvětšení
 
   
Tukový lapač před aplikací biokultury
   
Tukový lapač po 45 dnech aplikace biokultury
     

Co je BILIKUK "S"

 • živá bakteriální suspense, složená z několika vybraných kmenů bakterií. Tyto kmeny dokáží odolávat nepříznivému prostředí a jsou rezistentní i v přítomnosti bělících a čistících přípravků, alkálií, desinfekcí a vysokých teplot.
 • BILIKUK®“S“ účinně upravuje parametry odpadních vod z městských a domovních ČOV, potravinářského průmyslu, výroben, vývařoven a jídelen.
 • tento přípravek významně přispívá k dodržování emisních limitů stanovených kanalizačním řádem a novým podmínkám legislativy ČR a EU.

BILIKUK® “S“ pomáhá při intenzifikaci městských ČOV (nitrifikace, denitrifikace), sedimentaci kalu a zabraňování růstu vláknitých organismů

 

Dávkovací zařízení

 • Peristaltické čerpadlo poháněné baterií, je spojeno s 20 litrovou nádobou a přesně čerpá malé objemy mikrobů. Má programovatelné časové řízení, které lze nastavit tak, že se zapíná a vypíná až sedmkrát za den,7 dní v týdnu. Vzhledem k tomu, že je to přístroj bateriový, může být používán i ve vlhkém prostředí.
 • Průtok………………… 100 cm3 /min
 • Trubička……………… neopren 4 cm3
 • Příkon…8 baterií D cell (článkových D)
 • Display………….LCD (tekuté krystaly)
 • Maximální počet programovatelných zásahů……………7(zapnuto/vypnuto)
 • Minimální doba chodu……… 1 minuta
Údržba čištění tukového lapače

   
Dávkovací zařízení pro biokultury a možné způsoby jeho umístění