1
 
   

V oblasti odvozu a likvidace biologicky rozložitelných odpadů
( BRO ) se jedná o :

  • zajištění pravidelného odvozu bioodpadu v termínech podle potřeb
    zákazníka v plastových nádobách o obsahu 25,50,nebo 200 litrů.
  • nádoby jsou propůjčené bezplatně v potřebném množství
  • po každém použití jsou nádoby vymyté v mycí lince a desinfikované
  • je vedená evidence při každém odvozu – váha bioodpadu
  • cena je účtována dle přiloženého ceníku ( jako příloha smlouvy) podle evidence odvezeného množství v každém měsíci, čímž je možné průběžně měnit počet „svozů“ v týdnu(měsíci) podle potřeby
  • zajištění odvozu použitých potravinářských olejů za které je poskytována sleva při vyúčtování odvozu BRO. (předchází se tak problému prodeje odpadu „ neoprávněnou osobou „)
  • odvoz, likvidace, a evidence BRO je přesně v souladu s legislativou EU (nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1774/2002, a směrniceEvrop. parlam.a Rady č.98/2008 o odpadech), které stanovují způsob přepravy a likvidace biologicky rozložitelných odpadů – vedlejších živočišných produktů 3. kategorie

Vzhledem k rozsahu služeb, jejich návaznosti na legislavivu
(povinnosti producentů..) a možnosti využívání jednotlivých částí samostatně či jako komplexní servis, doporučujeme osobní konzultaci k vysvětlení a návrhu nejvhodnějšího řešení a cenových podmínek.

 
Ilustrační fotografie:
klikněte pro zvětšení
 
   
Svoz bioodpadu, druhy nádob pro odpad, manipulace
   
Mycí linka pro odpadní nádoby, průběh