1
 
   

Dokumenty ke stažení - legislativa

     
Zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zák.
PDF
 
Zákon č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů
PDF

Zákon č. 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích
PDF

Nařízení vlády č. 61/2003 O vypouštění odpadních vod
PDF

Nařízení evropského parlamentu č. 852/2004 - o hygieně potravin
PDF
 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009
PDF

1 Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí. .....nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických .....pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu

PDF

 

 
Vyhláška MZ č. 432/2001
PDF

Vyhláška MZ č. 471/2001
PDF

Vyhláška MZ č. 431/2001
PDF

Vyhláška MZ č. 470/2001
PDF

Vyhláška MZ č. 428/2001
PDF

Katalog odpadů
PDF
Obchodní dokumentace


Živnostenský list
PDF

Krajské povolení k provoz. zařízení ke sběru a výkupu odpadů (Jihočeský kraj)
PDF
 
Krajské povolení k provoz. zařízení ke sběru a výkupu odpadů (kraj Vysočina)
PDF
 
Povolení krajské veterinární správy
PDF
 
1 Povolení krajské veterinární správy - VPŽP
PDF
(GREEN HEAVEN s.r.o.)
Koncesní listina - doprava
PDF
 
Bezpečnostní list - Bilikuk S
 
a Krajské povolení k provoz. zařízení ke sběru a výkupu odpadů (Jihočeský kraj)
PDF
(GREEN HEAVEN s.r.o.)
a Krajské povolení k výkonu některých veterin. asanač. činností (Jihočeský kraj)
PDF
(GREEN HEAVEN s.r.o.)
a Krajské povolení k provoz. zařízení ke sběru a výkupu odpadů (Plzeňský kraj) PDF (GREEN HEAVEN s.r.o.)
a Opravné rozhodnutí ke krajskému povolení (Plzeňský kraj) PDF (GREEN HEAVEN s.r.o.)