1
 
   
Tvorba ceny:

Tvorba ceny pro zákazníka v oblasti mikrobiologického čištění odpadních vod se odvíjí od :
-----------------------------------------------------------------------------------

  • typu stravovacího zařízení ( vývařovna, jídelna, výrobna )
  • množství vyrobených jídel (produktů) za den
  • předpokládaný denní průtok vody ( odtok do kanalizace, ČOV)
  • typ kanalizační sítě a doba používání v daném provozu
  • používané čistící a desinfekční přípravky – jejich odbouratelnost v odpad. vodách
  • typ používaného lapače tuků ( objem, typ přepážek a dosazovacích komor ) a další postup při jeho pravidelné údržbě
  • podmínky vypouštění odp. vod dané kanalizačním řádem (smlouvou o vypouštění OV)
  • způsob likvidace zbytků jídel (biologicky rozložitelných odpadů)
  • způsob likvidace použitých potravinářských olejů

Ceník služeb k zajištění odvozu a likvidace biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven (BRKO) - zašleme na vyžádání obratem.